Grupa AmRest miała wstępnie 529 mln euro przychodów w IV kw., +19,4% r: rWarszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - AmRest Holdings SE miał wstępnie 529 mln euro skonsolidowanych przychodów w IV kw. 2019 - były one o 19,4% wyższe r/r, podała spółka.

"Wstępne wyniki sprzedaży Grupy AmRest wyniosły w czwartym kwartale 2019 roku 529 mln euro i były o 19,4% wyższe niż przed rokiem. W tym samym okresie sprzedaż grupy w walutach lokalnych wzrosła o 18,4%. Poza rozwojem organicznym na dynamikę sprzedaży grupy w IV kw. 2019 pozytywnie wpłynęła konsolidacja wyników niedawno przejętej sieci restauracji Sushi Shop. Z wyłączeniem sprzedaży tego biznesu przychody grupy w IV kw. 2019 wzrosły o 17,1%" - czytamy w komunikacie.

Sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej wyniosła w IV kw. 2019 r. 232 mln euro, co stanowi wzrost o 18,7% w porównaniu do IV kw. 2018. Sprzedaż wygenerowana w tej dywizji w walutach lokalnych wzrosła o 18,8%, podano także.

"Przychody dywizji rosyjskiej w IV kw. 2019 wyniosły 56 mln euro i były o 26,3% wyższe niż przed rokiem. W walucie lokalnej sprzedaż tej dywizji w porównaniu do IV kw. 2018 wzrosła o 16,6%. Sprzedaż dywizji Europa Zachodnia w IV kw. 2019 kształtowała się na poziomie 210 mln euro i była o 17,3% wyższa, niż przed rokiem.

Przychody rynku hiszpańskiego, które zostały ujęte w wynikach dywizji Europa Zachodnia, wyniosły w IV kw. 2019 r. 76 mln euro i były o 11,6% wyższe, niż przed rokiem. Przychody na rynku chińskim w IV kw. 2019 osiągnęły poziom 22 mln euro i były o 16,8% wyższe w stosunku do analogicznego okresu w 2018 roku (wzrost o 15,4% w walucie lokalnej). Przychody segmentu Unallocated w IV kw. 2019 wyniosły 9 mln euro i były o 75,6% wyższe, niż przed rokiem. W walucie lokalnej odnotowano wzrost o 74,6%" - czytamy dalej.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w m.in. Europie Zachodniej, Rosji oraz Chinach. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,55 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)