Work Service i spółka zależna złożyły wniosek do ZUS o nowe układy ratalne


Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - Work Service i Industry Personnel złożyły wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o zawarcie nowych układów ratalnych, podała spółka. Potencjalny inwestor Work Service, który jest zainteresowany przejęciem aktywów lub akcji spółki jako priorytet traktuje uregulowanie wszystkich jej zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego oraz ZUS i złożył pismo w tej sprawie w ZUS, podano w komunikacie.
"(...) spółka oraz Industry Personnel Service wystąpiły z wnioskiem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie na raty zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zawarcie nowych układów ratalnych obejmujących wszystkie wymagalne zobowiązania względem ZUS w łącznej wysokości odpowiednio 57 149 831 zł w przypadku emitenta oraz, 9 463 93 zł w przypadku Industry Personnel Service" - czytamy w komunikacie.
Spółka podała, że nowe wnioski dotyczące układów ratalnych zostały opracowane na bazie aktualnych założeń dot. planowanego harmonogramu pozyskania finansowania w ramach trwającego procesu przeglądu opcji strategicznych (...) w tym w oparciu o stan rozmów z międzynarodowym inwestorem branżowym.
Potencjalny inwestor branżowy złożył również pismo w tej sprawie w ZUS.
"Informacja o planach potencjalnego inwestora wobec Work Service jest dla nas bardzo istotna. Zależy nam na efektywnym dokończeniu procesu restrukturyzacji spółki. W tym miesiącu wstępnie porozumieliśmy się z obligatariuszami, dzięki czemu zadłużenie z tego tytułu ma podlegać redukcji o 70%. Negocjujemy z konsorcjum bankowym w sprawie zobowiązań kredytowych, natomiast inwestor branżowy wyraził wolę wsparcia spółki w uregulowaniu zobowiązań z tytułu podatków oraz ubezpieczeń społecznych. Rozwiązanie tych kwestii będzie oznaczało skuteczną restrukturyzację, dzięki czemu spółka będzie mogła skupić się na rozwoju działalności operacyjnej" - powiedziała prezes Work Service Iwona Szmitkowska, cytowana w komunikacie prasowym.
Dziś wcześniej Work Service poinformował w opóźnionej informacji poufnej, że ZUS rozwiązał układy ratalne ze spółką z 28 lutego 2019 r., dotyczące zaległych zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz, że Work Service zamierza zawrzeć nowy układ ratalny.
Pod koniec stycznia br. Work Service zakończył rozmowy z większością kluczowych akcjonariuszy, a właściciele posiadający łącznie 55,98% akcji uzgodnili warunki biznesowe ewentualnej sprzedaży akcji potencjalnemu nabywcy – zagranicznemu inwestorowi branżowemu - po cenie 0,30 zł za akcję. Work Service ma również porozumienie z obligatariuszami w sprawie warunków spłaty obligacji zapadających w maju br. Spłacie podlegać będzie 30% wartości nominalnej obligacji w wysokości 10,6 mln zł.
W połowie stycznia br. Work Service rozpoczął negocjacje bankami kredytującymi Work Service, z obligatariuszami oraz mniejszościowymi akcjonariuszami jego węgierskich spółek zależnych, dotyczące restrukturyzacji Work Service, w tym warunków rozterminowania, spłaty lub umorzenia części ich wierzytelności.
Transakcja sprzedaży udziałów jest jednym z elementów prowadzonych przez spółkę działań restrukturyzacyjnych w ramach grupy kapitałowej emitenta i stanowi konsekwencję dokonania przez zarząd przeglądu opcji strategicznych.
Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 084,75 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)