Opublikowana została specustawa dot. zwalczania afrykańskiego pomoru świń - poinformował w czwartek resort rolnictwa. Od piątku zaczną obowiązywać jej przepisy m.in. dotyczące odstrzałów dzików i kar za utrudnianie polowań.

Chodzi o ustawę z 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, która wprowadza regulacje prawne służące zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w szczególności afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz związanej z rozszerzaniem się obszaru występowania ASF konieczności redukcji populacji dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Specustawa dotycząca ASF zmienia zapisy w 9 innych ustawach i ma ułatwić zwalczanie tej choroby przede wszystkim poprzez wybijanie dzików i zwiększeniu bioasekuracji.

Do najważniejszych zmian należy m.in. wprowadzenie do Prawa łowieckiego regulacji dotyczącej odstrzału sanitarnego. Odstrzał sanitarny będzie odbywał się na podstawie indywidualnego upoważnienia, wydanego odpowiednio przez zarządzającego obwodem łowieckim dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Ponadto zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego do organów Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej o pomoc w zabezpieczeniu terenu, na którym odbywa się polowanie. Za utrudnianie polowania będzie groziła kara.

Reklama

Ustawa wprowadziła także regulację dotyczącą przestrzegania zasad bioasekuracji podczas polowania lub odstrzału sanitarnego. Przewiduje też nowy tryb powoływania i odwoływania Łowczego Krajowego oraz łowczego okręgowego. Będzie go powoływał i odwoływał minister właściwy do spraw środowiska.

Specustawa powstała m.in. z powodu przeniesienia wirusa ASF do Zachodniej Polski gdzie jest zagłębie chowu i hodowli trzody chlewnej w Polsce chodzi o woj. wielkopolskie, łódzkie i kujawsko-pomorskie. Wartość produkcji wieprzowiny w Polsce jest szacowana na 20 mld zł rocznie.

>>> Czytaj też: Dotknie nas susza rolnicza? Żywność podrożeje, jeśli wiosną nie będzie regularnych opadów deszczu