PGE GiEK podpisała umowę na bloki gazowe w Dolnej Odrze z GE i Polimeksem


Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej - (PGE) zawarła umowę z konsorcjum General Electric Global Services GmbH, Polimex Mostostal i General Electric International Inc. na realizację w formule "pod klucz" budowy dwóch bloków gazowo-parowych o znamionowej mocy elektrycznej brutto 683 MWe każdy w PGE GiEK Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra (Blok 9 oraz Blok 10), podała grupa. Łączna wartość umowy na budowę i umowy serwisowej to 4,73 mld zł netto.
"Technologia ww. bloków będzie w układzie CCGT" - czytamy w komunikacie.
Przekazanie do eksploatacji obu bloków ma nastąpić do 11 grudnia 2023 r.
"Wartość umowy na budowę bloków wraz z opcją samostartu wynosi 3 701 092 633,13 zł netto. w powiązaniu z umową zawarta została ponadto umowa o świadczenie usług serwisowych dla dwóch turbin gazowych przez okres 12 lat od dnia przekazania bloków do eksploatacji. wartość umowy serwisowej wynosi 1 030 053 269,69 zł netto. łączna wartość wszystkich zawartych umów wynosi 4 731 145 902,82 zł netto (5 819 309 460,47 zł brutto)" - czytamy dalej.
Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)