RN Ferrum zgodziła się na rozpoczęcie procesu sprzedaży akcji ZKS FerrumWarszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Ferrum, w związku z zakończeniem procesu przeglądu opcji strategicznych, podjęła na wniosek zarządu uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie procesu sprzedaży akcji ZKS Ferrum i zawarcie umowy na doradztwo transakcyjne w tym zakresie, podała spółka.

"Jednocześnie zarząd spółki wskazuje, że ewentualna sprzedaż pakietu akcji ZKS Ferrum, po znalezieniu odpowiedniego oferenta, wymagać będzie odrębnej zgody rady nadzorczej. O kolejnych istotnych etapach procesu związanego z ewentualną sprzedażą akcji ZKS Ferrum emitent będzie informował w trybie właściwych raportów" - czytamy w komunikacie.

ZKS Ferrum wykonuje konstrukcje dla branży energetycznej, hutniczej, metalurgicznej, papierniczej, cementowej, cukrowniczej.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 353 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)