Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, nowela wprowadza zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

"Istotą wprowadzanych modyfikacji jest zmiana zakresu usługi polegającej na udostępnieniu podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych (usługa Twój e-PIT - PAP)" - czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Wyjaśniono, nowelizacja ustawy o PIT z października 2018 r. stworzyła podstawy prawne do uruchomienia usługi polegającej na wypełnieniu deklaracji podatkowej przez Krajową Administrację Skarbową. Wdrażając usługę przyjęto, że jej realizacja będzie następować w dwóch etapach. Pierwszy nastąpił na początku 2019 r., kiedy wstępnie wypełnione deklaracje udostępniono osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, składającym zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 oraz podatnikom uzyskującym przychody z kapitałów pieniężnych (np. przychody ze zbycia akcji), składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38.

Drugi etap zaplanowano na 15 lutego br. - miał dotyczyć rozliczenia podatku za rok 2019 i objąć podatników zobowiązanych do składania formularzy: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L oraz PIT-36LS. Rząd zaproponował jednak modyfikację tego planu, co - jak tłumaczył resort finansów - wiąże się z koniecznością dostosowania do zmian podatkowych wprowadzonych w trakcie 2019 r., m.in. ulgi dla młodych i nowej skali podatkowej.

Reklama

"Ponieważ w ocenie resortu finansów dochowanie powyższego terminu nie jest możliwe, w drodze niniejszej ustawy zawężono zakres usługi polegającej na udostępnieniu przez organy administracji skarbowej wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych. Usługa ta nie będzie miała zastosowania do deklaracji podatkowych: PIT-28S, PIT-36S i PIT-36LS składanych przez podatników będących przedsiębiorstwem w spadku oraz do zeznań podatkowych zawartych w formularzu PIT-36L" - czytamy w komunikacie.

"W zakresie mniejszym niż pierwotnie przyjęto udostępnieniu ulegną również deklaracje PIT-28 i PIT-36. KAS nie udostępni bowiem rzeczonych formularzy podatnikom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej" - dodano.

Zgodnie z informacją Kancelarii Prezydenta, znowelizowane przepisy będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2019 r. Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2020 r.

>>> Czytaj też: Poczta Polska zawiesza przyjmowanie przesyłek do Chin