Kogeneracja miała wstępnie ok. 83 mln zł zysku netto w 2019 r.Warszawa, 18.02.2020 (ISBnews) - Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja odnotował ok. 83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. według wstępnych danych, podała spółka.

"Skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) po 12 miesiącach 2019 roku wyniósł około 247 mln zł; skonsolidowane przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej po 12 miesiącach wyniosły około 112 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Sprzedaż energii elektrycznej wyniosła 2 557 GWh (w tym jednostka dominująca: 1 092 GWh), a sprzedaż ciepła wyniosła 10 545 TJ (w tym jednostka dominująca: 9 344 TJ).

Nakłady inwestycyjne sięgnęły ok. 162 mln zł w 2019 r., podano także.

"Najistotniejszy wpływ na wynik finansowy netto grupy w 2019 r. miał głównie spadek szacowanych kosztów z tytułu rekompensat KDT o 113 mln zł w porównaniu do 2018 roku. Na dzień 31 grudnia 2019 r. szacowane koszty z tytułu rekompensat KDT wyniosły 7 mln zł (w 2018 r. szacowane koszty z tytułu rekompensat KDT wyniosły 120 mln zł)" - czytamy dalej.

Zmiana szacowanych kosztów z tytułu rekompensat KDT dotyczy wyników spółki zależnej EC "Zielona Góra" i jest efektem istotnego wzrostu prognozowanych ścieżek cenowych energii elektrycznej w latach 2018-2024. Zgodnie z zasadami księgowymi zmiana szacunku została rozpoznana w wynikach spółki i grupy w bieżącym okresie sprawozdawczym, wyjaśniono.

Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2019 r., którego publikację zaplanowano na 10 marca 2020 r., podano także.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. Większościowy pakiet akcji spółki należy do Polskiej Grupy Energetycznej.

(ISBnews)