Od 2015 r. Lotos Kolej prowadzi też działalność w Niemczech.

"Rozszerzenie działalności na Republikę Czeską jest uzasadnione pod względem ekonomicznym. Zamierzamy w większym stopniu realizować międzynarodowe przewozy przez nasze zasoby. Dzięki temu zminimalizujemy konieczność korzystania z podmiotów zewnętrznych" – ocenił cytowany w komunikacie prezes Lotos Kolej Anatol Kupryciuk.

Spółka poinformowała, że Certyfikat Bezpieczeństwa wydany przez czeski organ nadzorczy, Drážní Úřad, obowiązuje do 19 października 2024 r. Pozwala on spółce prowadzić przewozy w Czechach własnymi składami pociągowymi. Mają się one rozpocząć jeszcze w tym roku.

Dodano, że Lotos Kolej realizuje przewozy na stacjach granicznych z Rosją, Czechami, Słowacją i Białorusią, ale spółka planuje również rozpocząć przewozy do stacji granicznej z Litwą i w ten sposób rozwinąć siatkę oferowanych połączeń w korytarzu Wschód – Zachód.

Zaznaczono, że Lotos Kolej uruchamia codziennie kilkaset pociągów towarowych na obszarze całej Polski i kilkanaście w ruchu granicznym i posiada swoje oddziały zlokalizowane na terenie całej Polski. Podano, że ubiegły rok był dla spółki rekordowy. "Praca przewozowa w Polsce wyniosła blisko 5,5 mld ntkm (netto tono kilometrów). To najlepszy wynik w 17-letniej działalności spółki" podkreśliła spółka.

Lotos Kolej to drugi największy przewoźnik kolejowy w Polsce pod względem pracy przewozowej i lider na rynku pod względem przewozów towarów niebezpiecznych. Spółka eksploatuje około 130 lokomotyw i ponad 4 tys. wagonów, świadcząc usługi dla spółek Grupy Lotos i dla klientów zewnętrznych. Spółka oferuje również usługi obsługi bocznicy kolejowej, wynajmu i serwisu technicznego taboru kolejowego oraz czyszczenia cystern kolejowych.(PAP)

Autor: Radosław Jankiewicz