Oświadczenie można składać na mocy znowelizowanej ustawy, która dopuszcza także w tym roku taki sposób ubiegania się o płatności bezpośrednie.

Oświadczenia mogą składać rolnicy, którzy zadeklarowali we wniosku złożonym w ubiegłym roku powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha, potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 r., chcą ubiegać się o te same płatności co w roku minionym (tj. jednolitą płatność, dopłaty tzw. ONW, pomoc na zalesianie czy premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową).

Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2020.

Wzór oświadczenia będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR.

W ustawie określono początek terminu przyjmowania oświadczeń na 1 marca. W związku z tym, że w tym dniu przypada niedziela, w praktyce rolnicy będą mogli dostarczać tego typu dokumenty do biur powiatowych ARiMR od poniedziałku 2 marca zaznaczono w komunikacie.

Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus się nie zmienia. Tak jak dotychczas rozpocznie się 15 marca. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska