GetBack: Postanowienie o zatwierdzenie układu uprawomocniło się


Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej oddalił zażalenie wierzyciela na postanowienie o zatwierdzeniu układu GetBack z wierzycielami, które tym samym się uprawomocniło, podała spółka.
"Postanowienie to nie podlega zaskarżeniu, stało się zatem prawomocne, skuteczne i wykonalne z dniem 24 lutego 2020 roku. Zażalenie było ostatnim rozpoznawanym przez sąd zażaleniem wierzyciela w postępowaniu o zatwierdzenie układu emitenta" - czytamy w komunikacie.
Powyższe oznacza, iż postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 6 czerwca 2019 r. o zatwierdzeniu układu uprawomocniło się, podano także.
GetBack w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.
(ISBnews)