Według danych Eurostatu, w styczniu najniższe bezrobocie było w Czechach - 2 proc., a najwyższe w Grecji - 16,5 proc. W całej UE stopa bezrobocie wyniosło 6,6 proc.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

>>> Czytaj też: 500 zł podwyżki dla policjantów i strażaków. Rząd przyjął rozporządzenia