Wartość umowy wynosi 450 mln zł brutto.

"Termin zakończenia prac wymienionych w umowie: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. Do czasu realizacji robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych" - czytamy w komunikacie spółki.

"Odcinek rozpocznie się na południe od węzła Kłanino. Trasa będzie biegła dalej po wschodniej stronie obecnej DK11. Na przecięciu z DW169 został zaplanowany węzeł drogowy Głodowa. Następnie S11 ominie od wschodu Bobolice, gdzie na przecięciu z DW171 powstanie węzeł Bobolice wraz z łącznikiem do obecnej DK11. Przy węźle Bobolice powstanie obwód utrzymania drogi ekspresowej. Łącznie w tramach inwestycji powstanie 10 obiektów mostowych" - podało Ministerstwo Infrastruktury w osobnym komunikacie.

Resort poinformował, że wykonawcy zadań mają 17 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Roboty budowlane potrwają 19 miesięcy. Z czasu realizacji robót budowlanych wyłączane są okresy zimowe. Rozpoczęcie prac budowlanych powinno rozpocząć się w III kwartale 2021 r.

"Dotychczas w ciągu drogi ekspresowej S11 były realizowane głównie obwodnice miejscowości. Kierowcy mogą już korzystać z obwodnic Poznania, Jarocina, Ostrowa Wielkopolskiego i Szczecinka, trwa budowa obwodnic Olesna i Kępna" - czytamy także.

Trasa S11 biegnie przez województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie i śląskie.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,14 mld zł w 2018 r.

>>> Czytaj też: Transport schodzi pod ziemię. Wydamy miliardy złotych na tunele