Prezes Grupy PZU Paweł Surówka zrezygnował ze stanowiska - poinformowała w czwartek późnym wieczorem spółka. Surówka nie podał informacji o przyczynach rezygnacji.

Jak czytany w raporcie giełdowym spółki, w czwartek 12 marca br. "Paweł Surówka złożył w porozumieniu z Radą Nadzorczą rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PZU SA z dniem 12 marca 2020 r."

Wskazano, że mandat Pawła Surówki wygasa z chwilą złożenia rezygnacji. "Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach" - czytamy.

Reklama

Paweł Surówka z Grupą PZU związany był od 2016 r. Od 13 kwietnia 2017 r. pełnił funkcję prezesa zarządu PZU. Od 23 czerwca 2016 r. do 13 kwietnia 2017 r. kierował spółką PZU Życie. Wcześniej był doradcą prezesa PKO BP oraz dyrektorem Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej na Niemcy. Jest absolwentem Universitẻ Paris I Panthẻon Sorbonne, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). Studiował również na Ludwig Maximilian Universität (LMU) w Monachium.

>>> Czytaj też: PZU nie widzi na razie istotnego wpływu sytuacji na GPW na portfel inwestycyjny

Zarząd PZU podjął uchwałę dotyczącą powołania Beaty Kozłowskiej-Chyła w skład zarządu PZU SA, powierzając jej pełnienie funkcji prezesa zarządu PZU SA pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, o której mowa powyżej powierza się Beacie Kozłowskiej-Chyle pełnienie obowiązków prezesa zarządu w zakresie dopuszczalnym przez stosowne przepisy.

Beata Kozłowska-Chyła ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, a następnie stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Jest wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa Handlowego. Wykonuje zawód radcy prawnego, jest arbitrem rekomendowanym w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej PZU S.A., członka Rady Nadzorczej TFI PZU S.A. i PTE PZU S.A. oraz dwukrotnie była członkiem zarządu PZU S.A. Zasiadała również w zarządzie PZU Życie S.A. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Grupy Lotos S.A. Pracowała jako zastępca dyrektora Departamentu Prawno-Licencyjnego w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, pełniła funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A.

Beata Kozłowska-Chyła jest członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, członkiem Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP oraz członkiem zespołu Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministrze Aktywów Państwowych. Zasiada również w Radzie Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz w Społecznej Radzie Sportu przy Minister Sportu.

Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa spółek, prawa papierów wartościowych oraz prawa ubezpieczeniowego, opublikowanych w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych, a także autorką artykułów popularyzatorskich.

Zysk netto grupy PZU za 2019 r. wyniósł 3 mld 295 mln zł. Grupa za ub.r. osiągnęła 24,2 mld zł ze sprzedaży ubezpieczeń, zwrot na kapitale wyniósł 21,2 proc. W 2019 r. grupa PZU osiągnęła najlepsze wyniki w swojej giełdowej historii.

>>> Czytaj też: PZU z 3,3 mld zł zysku w 2019 roku. "To najlepsze wyniki w giełdowej historii spółki"