ML System nadal zakłada ponad 2 GW mocy w krajowych źródłach PV na koniec br.Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - ML System podtrzymuje oczekiwanie przekroczenia bariery 2 GW zainstalowanej mocy w krajowych źródłach fotowoltaicznych (PV) na koniec 2020 r., poinformował prezes Dawid Cycoń.

"Podtrzymujemy oczekiwanie dotyczące przekroczenia bariery 2 GW zainstalowanej mocy w krajowych źródłach PV na koniec 2020 r. Zdecydowana większość tej mocy będzie pochodzić z przydomowych mikroinstalacji. Obserwujemy utrzymujące się na wysokim poziomie zainteresowanie dotacjami z programu 'Mój prąd' i naszą ofertą prosumencką" - powiedział Cycoń, cytowany w komunikacie.

Wczoraj Urząd Regulacji Energetyki podał, że liczba prosumentów wzrosła niemal trzykrotnie r/r do 149 308 na koniec 2019 r. z 51 163 rok wcześniej. Liczba mikroinstalacji wyniosła 155 626 na koniec 2019 r., w tym 155 189 stanowiły instalacje fotowoltaiczne.

Wcześniej Polskie Sieci Elektroenergetyczne podały, że moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce zwiększyła się o 183,2% r/r i wyniosła 1 596,5 MW według stanu na 1 marca br.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 123,29 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)