W piątek poinformowano o czasowym przywróceniu kontroli na wszystkich granicach naszego państwa i wprowadzeniu ograniczeń, jeżeli chodzi o możliwość przekraczania granic Polski przez cudzoziemców. Jeszcze w piątek opublikowane mają być dwa rozporządzenia w tej sprawie.

Szef MSWiA powiedział na konferencji prasowej, że w jednym z nich "zostanie opublikowany wykaz konkretnych przejść granicznych, przez które będzie odbywał się ruch graniczny, każde inne przejście dotychczas funkcjonujące będzie zamknięte".

"Wszędzie będą funkcjonariusze Straży Granicznej wspierani przez funkcjonariuszy Wojska Polskiego" - dodał Kamiński.

Szef MSWiA poprosił o "podporządkowanie się wszelkim poleceniom wydawanym przez funkcjonariuszy".

Szef MSWiA: przywracamy kontrole na granicach Polski; dla cudzoziemców są zamknięte

"O północy, w nocy z soboty na niedzielę, czyli już od pierwszych minut najbliższej niedzieli 15 marca będą obowiązywały nowe daleko idące zmiany w zakresie przekraczania przez obywateli, a zwłaszcza przez cudzoziemców, granicy naszego państwa. Dziś zostaną opublikowane dwa rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych odnoszące się do tej sfery" - poinformował Kamiński.

"Pierwsze rozporządzenie dotyczy przywrócenia kontroli na wszystkich granicach naszego państwa, drugie wprowadza znaczące ograniczenie, jeżeli chodzi o możliwość przekroczenia granic naszego państwa przez cudzoziemców" - powiedział szef MSWiA.

"Z wielką przykrością komunikuję, że wprowadzamy nową zasadę: jeżeli nie jesteś obywatelem naszego kraju, to nie jest czas na wycieczki, to nie jest czas na odwiedziny znajomych - granica jest zamknięta" - poinformował. Dodał, że będą odstępstwa od tej reguły i będą dotyczyły "cudzoziemców, którzy są na co dzień związani z naszym społeczeństwem, którzy tu legalnie pracują i legalnie przebywają".

"Te osoby, jeśli w tej chwili są za granicą, będą chciały wrócić tu do Polski jako swojego miejsca pobytu i pracy, będą mogły wrócić, ale będzie jeden warunek: 14 dni kwarantanny zaraz po przekroczeniu granicy" - podał. Podkreślił też, że decyzja ta nie była łatwa, lecz skonsultowana z ministrem zdrowia. "Musimy zamknąć granice przed koronawirusem" - powiedział Kamiński, przypominając, że koronawirus przyszedł do Polski z zewnątrz.

Na granicy osoby z symptomami choroby będą kierowane do najbliższego szpitala

Oprócz klasycznej kontroli na granicach dodatkowo będzie procedura sanitarna, jeżeli ktoś będzie miał znacznie podwyższoną temperaturę, symptomy chorobowe, nie będzie dopuszczony do podróżowania po Polsce, tylko będzie przekazany do najbliższego szpitala - przekazał szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Szef MSWiA powiedział na konferencji prasowej, że oprócz klasycznej kontroli na granicach dodatkowo będzie procedura sanitarna. "Będzie dalej mierzona temperatura, będą dalej odbierane karty lokalizacyjne od osób przekraczających granicę, więc będzie to taka wzmocniona kontrola przez te dodatkowe procedury sanitarne" - powiedział Kamiński. "Wszyscy będą poddani tym procedurom, jeżeli temperatura mierzona na granicy wskaże, że osoba ma znacznie podwyższoną temperaturę, że to są symptomy chorobowe ta osoba nie będzie dopuszczona do dalszej możliwości podróżowania po Polsce, tylko będzie przez służby sanitarne przekazana do najbliższego szpitala w celu pogłębionych badań" - powiedział Kamiński.

>>> Czytaj też: Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce: Kwarantanna, wstrzymane połączenia, zamknięte restauracje