Kruk odstąpił od emisji obligacji do łącznej kwoty 30 mln zł


Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Kruk podjął uchwałę o odstąpieniu od przeprowadzenia publicznej oferty obligacji o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł, serii AJ2, w związku z rozwijającą się sytuacją epidemiczną w kraju, podała spółka.
"Decyzja została podjęta w związku z rozwijającą się sytuacją epidemiczną w kraju z powodu koronawirusa oraz w poczuciu odpowiedzialności społecznej, m.in. przy konieczności osobistych zapisów w punktach obsługi klientów domów maklerskich. Emitent informuje, że rozważy możliwość oferty emisji obligacji w ramach Programu po uspokojeniu sytuacji związanej z pandemią" - czytamy w komunikacie.
Ponadto Kruk wskazuje, iż grupa kapitałowa kontynuuje działalność operacyjną, ma relatywnie niski poziom zadłużenia (1,3x dług netto do kapitałów własnych na 31.12.2019 r.), a sytuacja płynnościowa jest stabilna (na 31.12.2019r. środki pieniężne i ich ekwiwalenty wyniosły 150 mln zł, a wartość dostępnych i niewykorzystanych linii kredytowych wyniosła 556 mln zł), podano także.
"Jednocześnie zarząd emitenta, na moment publikacji niniejszego raportu, nie może w sposób precyzyjny określić skali wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa i związanych z nim problemów na wyniki finansowe i perspektywy w dłuższym okresie. Zarząd emitenta bierze pod uwagę różne scenariusze rozwoju sytuacji i zamierza tak prowadzić działalność operacyjną, aby minimalizować negatywny wpływ na aktywa i wyniki finansowe. Jednocześnie, celem zarządu jest przygotowanie grupy do pełnej aktywności inwestycyjnej po uspokojeniu sytuacji związanej z pandemią" - zakończono.
9 marca 2020 r. Kruk podjął decyzję w sprawie emisji obligacji serii AJ2 w ramach VI Programu Emisji Obligacji Publicznych, która miała objąć nie więcej niż 300 tys. obligacji o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł, z terminem wykupu przypadającym na 3 kwietnia 2025 r. Zapisy miały ruszyć 19 marca.
Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1 251,06 mln zł w 2019 r.
(ISBnews)