Dyrekcja zapowiada w komunikacie, że niezwłocznie podpisze umowę, jeśli do 30 marca nie zostaną złożone odwołania, a tzw. kontrola uprzednia, którą przeprowadzi Urząd Zamówień Publicznych, zakończy się bez uwag.

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa 9,7-km drogi dwujezdniowej z trzema pasami ruchu, która powstanie w miejscu obecnej drogi krajowej nr 7.

GDDKiA informuje, że w ramach inwestycji rozbudowane zostaną dwa istniejące węzły drogowe: Modlin i Błonie. Konstrukcja mostu na Wiśle w Zakroczymiu zostanie uzupełniona o chodnik i ścieżkę rowerową. Ponadto wybudowane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.