Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Atal zamierza rekomendować akcjonariuszom rezygnację z wypłaty dywidendy za 2019 r. stosownie do aktualnej sytuacji związanej z pojawieniem się pandemii koronawirusa COVID-19 i trudnymi do przewidzenia jego skutkami dla gospodarki, podała spółka. Prezes Zbigniew Juroszek zapowiedział powrót do wypłacania dywidend w kolejnych latach.

Zarząd podjął w związku z tym uchwałę w przedmiocie jednorazowej zmiany założeń polityki dywidendowej.

"Na podstawie opublikowanego jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego zarząd Atal S.A. będzie rekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki przeznaczenie zysku netto jednostki dominującej za 2019 rok, który wyniósł 111 973 tys. zł w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

"Podstawowym celem działalności Grupy Atal pozostaje niezmiennie realizacja projektów deweloperskich, zapewniających wysoki poziom rentowności. W związku z trudnymi do przewidzenia skutkami obecnej sytuacji epidemicznej podjęta została decyzja o jednorazowej zmianie polityki dywidendy, która odnosi się wyłącznie do zysku wypracowanego w 2019 roku. W następnych latach spółka będzie ponownie dzielić się z akcjonariuszami osiąganymi wynikami" - powiedział Juroszek, cytowany w komunikacie.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r.

(ISBnews)