PCC Rokita miało 93,27 mln zł zysku netto, 287,23 mln zł zysku EBITDA w 2019 r.


Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - PCC Rokita odnotowało 93,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 226,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 173,63 mln zł wobec 263,11 mln zł zysku rok wcześniej.
W prezentowanym roku grupa wypracowała EBITDA o wartości 287,23 mln zł, na poziomie niższym o 16% w stosunku do roku ubiegłego.
"Spadek zysku EBITDA wynikał z obniżenia cen alkaliów oraz pogorszenia koniunktury w segmencie poliuretanów. Na spadek zysku netto wpłynął również wzrost kosztów amortyzacji i kosztów finansowych oraz wyższy poziom bieżącego podatku dochodowego" - czytamy w raporcie.
"W segmencie Chloropochodne, który ma największy udział w rezultatach grupy, spadki cen alkaliów, pomimo wyższych wolumenów sprzedaży ługu sodowego, jak i sody kaustycznej, spowodowały niższy o ponad 25% zysk EBITDA wobec poprzedniego roku. Drugi główny segment produkcyjny grupy, segment Poliuretany, zwiększył zysk EBITDA o blisko 12% wobec roku ubiegłego, także w wyniku zmiany rozliczeń wewnętrznych. Segment zmagał się zarówno z niskimi cenami produktów, jak i wysoką podażą polioli na rynku. Zdecydowaną większość sprzedaży segmentu wciąż stanowiły produkty specjalistyczne. Jednocześnie segment Inna działalność chemiczna odnotował wzrost zysku EBITDA o blisko 27%, co zawdzięcza przede wszystkim rekordowo wysokim przychodom i marżom. Segment ten również stale dąży do zwiększania sprzedaży produktów specjalistycznych" - dodali członkowie zarządu w liście załączonym do raportu.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 491,91 mln zł w 2019 r. wobec 1 489,8 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 105,58 mln zł wobec 245,81 mln zł zysku rok wcześniej.
PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r.
(ISBnews)