Produkcja miedzi płatnej KGHM wzrosła o 3% r: r do 55,3 tys. ton w lutym


Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 55,3 tys. ton w lutym 2020 r. wobec 53,8 tys. ton rok wcześniej, podała spółka.
"Produkcja miedzi płatnej wyniosła 55,3 tys. t, co oznacza poziom wyższy od produkcji zrealizowanej w analogicznym miesiącu 2019 roku o 3%. Wzrost dotyczy głównie Sierra Gorda ze względu na wyższy przerób oraz zawartość miedzi w rudzie" - czytamy w komunikacie.
Produkcja srebra wyniosła 125,2 t i była wyższa od wielkości zrealizowanej w lutym 2019 r. o 4%, przede wszystkim z uwagi na wzrost ilości i lepszą jakość rudy przerabianej w KGHM Polska Miedź S.A. w relacji do lutego 2019 roku.
Produkcja TPM wyniosła 15,8 tys. troz., tzn. na poziomie nieznacznie powyżej zrealizowanego rok wcześniej.
Produkcja molibdenu wyniosła 0,8 mln funtów, co oznacza spadek w relacji do lutego 2019 roku o 33% z uwagi na niższą zawartość tego metalu w rudzie przerabianej w Sierra Gorda.
W okresie styczeń-luty 2020 r. produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 113,7 tys. ton wobec 112,6 tys. ton rok wcześniej.
"Produkcja miedzi w okresie styczeń-luty 2020 r. nie odbiegała istotnie od poziomu założonego w budżecie na ten okres, natomiast produkcja pozostałych głównych produktów kształtowała się powyżej planu. W relacji do wolumenu zrealizowanego w analogicznym okresie 2019 r., zanotowano wzrost produkcji najważniejszych metali z wyjątkiem molibdenu, którego spadek wynika z planu eksploatacji Sierra Gorda, zakładającego wydobycie ze stref o niższej zawartości tego metalu" - czytamy także w komunikacie.
KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 22,72 mld zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)