Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Alumetal odnotował 50,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 74,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Zysk operacyjny wyniósł 63,37 mln zł wobec 90,84 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 95,45 mln zł wobec 121,38 mln zł rok wcześniej.

"Zysk EBITDA wyniósł 95,4 mln zł, co oznacza spadek o 21% w stosunku do 2018 roku. Głównymi czynnikami, które negatywnie wpłynęły na wyniki w 2019 roku były mniejsza ilość sprzedaży oraz spadek jednostkowego zysku EBITDA. Na spadek obu parametrów miało wpływ pogorszenie koniunktury w przemyśle motoryzacyjnym" - czytamy w raporcie.Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 383,81 mln zł w 2019 r. wobec 1 655,34 mln zł rok wcześniej.

"Z powodu pogorszenia koniunktury w przemyśle motoryzacyjnym wolumen sprzedaży w skali grupy wyniósł 193,1 tys. ton i spadł o 2,3% w 2019 roku. W stosunku do 2011 roku wolumen sprzedaży wzrósł o 119%. Przychody ze sprzedaży Grupy Alumetal wyniosły 1 383,8 mln zł i spadły w 2019 roku o 16%, co wynikało ze wspomnianego powyżej spadku wolumenu sprzedaży i spadku średniej ceny sprzedaży wyrobów o 14% w stosunku do poprzedniego roku. Przychody były w 2019 roku wyższe o 70% w porównaniu do 2011 roku" - czytamy dalej.

W 2019 roku wydatki inwestycyjne wyniosły 35,2 mln zł i były o 3% wyższe niż w 2018 r. Struktura wydatków w 2019 roku kształtowała się następująco:

- product mix / modernizacja i zwiększenie mocy produkcyjnych - 29,8 mln zł,

- wydatki odtworzeniowe i doposażeniowe - 5,4 mln zł.

Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec 2019 roku kształtował się na rekordowo niskim, znacznie niższym niż na koniec 2018 roku, poziomie i wyniósł 0,3x, podano także.W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 63,72 mln zł wobec 43,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 655 mln zł w 2018 r.(ISBnews)