Alumetal rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.


Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Alumetalu rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za rok 2019 i utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 70% znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto Grupy Alumetal osiągniętego w roku 2019, przeznaczonego na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej, w przyszłości, podała spółka.
"Mając na uwadze powyższe, zarząd spółki wnosi o dokonanie podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 63 720 898,73 zł w następujący sposób:
1) kwotę 43 806 965,19 zł na utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej, w przyszłości,
2) kwotę 38 500 zł na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych spółki,
3) kwotę 19 875 433,54 zł na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.
W przypadku kontynuacji niekorzystnego rozwoju wydarzeń związanych z dalszym rozprzestrzenianiem się zagrożenia epidemiologicznego zarząd spółki będzie rekomendował dalsze pozostawienie w spółce środków przekazanych na utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy, w celu zabezpieczenia sytuacji finansowej spółki, podkreślono.
Powyższy wniosek zostanie skierowany do rady nadzorczej spółki w celu zaopiniowania. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2019 podejmie zwyczajne walne zgromadzenie spółki.
Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 383,81 mln zł w 2019 r.
(ISBnews)