Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Alumetal planuje 73 mln zł wydatków inwestycyjnych w 2020 r. przy zachowaniu pewnej elastyczności co do projektów efektywnościowych, poinformował dyrektor finansowy Przemysław Grzybek.
"Nasze założenia to 73 mln zł wydatków inwestycyjnych. Główne wydatki to, oczywiście, modernizacja zakładu w Kętach i w tym obszarze nie przewidujemy istotnych zmian" - powiedział Grzybek podczas telekonferencji.
Oprócz standardowych wydatków doposażeniowych czy odtworzeniowych, spółka zaplanowała też przedsięwzięcia o charakterze efektywnościowym.
"Gdyby się okazało, że sytuacja z pandemią idzie w bardzo złą stronę i realizuje się negatywny scenariusz, to mamy pewną elastyczność, żeby niektóre z tych przedsięwzięć przesunąć na okres późniejszy" - dodał.
"Nie spodziewamy się dużej różnicy w stosunku do naszego pierwotnego planu, jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne, ale pewną elastyczność mamy" - podsumował.
Na modernizację zakładu w Kętach spółka wydała 22,4 mln zł w 2019 r., a od początku projektu 22,7 mln zł. Zaktualizowany capex całego projektu wynosi 67,8 mln zł. Zgodnie z założeniami, modernizacja zakładu w Kętach ma zwiększyć zdolności produkcyjne Alumetalu do 270 tys. ton rocznie z obecnych 250 tys. ton rocznie.
W 2019 r. łączne wydatki inwestycyjne Alumetalu wzrosły o 3% r/r do poziomu 35,2 mln zł.
Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 383,81 mln zł w 2019 r.
(ISBnews)