Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Alumetal spodziewa się zwiększonej presji na marżę dla stopów w związku z pandemią koronawirusa, poinformowała prezes Agnieszka Drzyżdżyk.
"Biorąc pod uwagę bieżącą sytuację i potencjalne dalsze skutki pandemii można się spodziewać potencjalnie większej presji na marże" - powiedziała Drzyżdżyk podczas telekonferencji.
W 2019 r. odnotowano dużą zmienność marży. W ocenie zarządu, marża dla stopu 226 wg Metal Bulletin w IV kw. 2019 r. nie odzwierciedlała sytuacji rynkowej w zakresie cen złomów. Sytuacja znormalizowała się w I kw. 2020 r.
Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 383,81 mln zł w 2019 r.
(ISBnews)