Serinus miał 1,94 mln USD straty netto, 4,52 mln USD zysku EBIT w 2019 r.


Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Serinus odnotował 1,94 mln USD skonsolidowanej straty po opodatkowaniu przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 4,89 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 4,52 mln USD wobec 1,42 mln USD zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży, pomniejszone o opłaty koncesyjne sięgnęły 22,51 mln USD w 2019 r. wobec 7,85 mln USD rok wcześniej.
W 2019 r. Serinus wypracował przychody brutto w wysokości 24,4 mln USD (w 2018 r. - 8,7 mln USD), w tym 15,2 mln USD (w 2018 r. - 0 USD) w Rumunii i 9,2 mln USD (w 2018 r. - 8,7 mln USD) w Tunezji, podano w raporcie.
"Przychody ze sprzedaży w 2019 r. wzrosły niemal trzykrotnie, tj. do poziomu 24,4 mln USD (w 2018 r. - 8,7 mln USD), przede wszystkim dzięki uruchomieniu wydobycia w Rumunii. W 2019 r. grupa odnotowała spadek średniej ceny sprzedaży wydobytych węglowodorów (w przeliczeniu na dolary amerykańskie za baryłkę ekwiwalentu ropy naftowej - USD/boe) o 19,73 USD/boe, tj. do poziomu 48,12 USD/boe (w 2018 r. - 67,85 USD/boe), wynikający przede wszystkim z przewagi sprzedaży gazu w sprzedaży ogółem Grupy, co stanowi zmianę w stosunku do poprzedniego roku, kiedy grupa sprzedawała głównie ropę" - czytamy w raporcie.
Nakłady inwestycyjne w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 4,9 mln USD (w 2018 r. - 10,8 mln USD) i obejmowały głównie koszty związane z budową zakładu przetwarzania gazu Moftinu oraz pracami przygotowawczymi do wykonania odwiertu M-1004, które ostatecznie został odwiercony w 2020 r., podano także.
Spółka podkreśliła także, że pandemia COVID-19 wywiera znaczny wpływ na globalny popyt na ropę naftową i gaz ziemny, co w połączeniu ze zwiększeniem wydobycia przez kraje zrzeszone w OPEC, jak i te nienależące do organizacji przełożyło się na nietypowe odchylenia notowań tych surowców na światowych rynkach.
"Z pewnością dotkną one także spółki, lecz jesteśmy pewni, że dzięki strukturze wydobycia opartej na złożach lądowych, w której około 70% udział ma gaz ziemny z koncesji w Rumunii, stosowanym niskonakładowym metodom eksploatacji węglowodorów oraz odpowiedniemu zarządzaniu nakładami inwestycyjnymi do czasu ustabilizowania się sytuacji będziemy dobrze przygotowani do tego, aby sprostać bieżącym wyzwaniom związanym z niekorzystnymi trendami w zakresie cen" - czytamy dalej.
Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.
(ISBnews)