Na konferencji prasowej po rozmowie z Szijjarto, której głównym tematem były korytarze transportowe i migracje, Zachariewa podkreśliła, że „Bułgaria, leżąca na zewnętrznej granicy Unii, pierwsza doświadczyła konieczności szybkiego transgranicznego transportu towarów i obywateli”.

Tzw. "zielone korytarze transportowe" to rozwiązanie zalecane krajom członkowskim przez Komisję Europejską. Spowodowane epidemią koronawirusa nagłe zamknięcie części przejść granicznych i wprowadzenie kontroli na wielu pozostałych spowodowało liczne korki i problemy w zaopatrzeniu i transporcie.

Wytyczne KE mówią o tym, że państwa UE mają niezwłocznie wyznaczyć odpowiednie przejścia graniczne wzdłuż szlaków transeuropejskiej sieci transportowej. Czas oczekiwania na przekroczenie takiego punktu nie powinien przekraczać 15 minut. Utworzone w ten sposób zielone korytarze transportowe mają pomóc w odblokowaniu UE i w szybkim transporcie niezbędnych towarów.

Rekomendacje KE w tej dziedzinie dają pewne wyniki, lecz zdaniem Zachariewej powinny przekształcić się w obowiązującą uchwałę.

„Powinna być nie tylko komunikacja (między państwami unijnymi - PAP), lecz i uchwała Rady” – oceniła szefowa bułgarskiej dyplomacji.

Węgierski minister poinformował, że jego kraj zapewnił działający w godzinach 21.00 - 5.00 korytarz przeznaczony dla bułgarskich pojazdów, zarówno tirów, jak i samochodów osobowych. Będzie on działać, dopóki możliwy będzie wjazd do Rumunii - mówił Szijjarto. „Na poziomie unijnym powinniśmy zapewnić korytarze transportowe dla towarów i obywateli, którzy chcą dotrzeć do domów” – podkreślił.

Szijjarto zauważył, że oba państwa zgadzają się w kwestiach dotyczących nielegalnej migracji. „Ta sprawa obecnie nabiera większego znaczenia, ponieważ masowe nielegalne przemieszczanie się migrantów stwarza zagrożenie nie tylko dla kultury i bezpieczeństwa, lecz i dla zdrowia. Niesprawdzone (pod względem zdrowotnym – PAP) fale migracyjne w warunkach epidemii koronawirusa stwarzają bezprecedensowe ryzyko dla Europy” – tłumaczył Sijjarto.

Europa powinna bronić swoich zewnętrznych granic - podkreślił węgierski minister. „Powinniśmy osiągnąć porozumienie z Turcją, ponieważ bez trwałego porozumienia presja (ze strony przybywających stamtąd migrantów - PAP) na granicy będzie nie do zniesienia” - dodał.

„Rozumiemy, ze według UE zapłaciliśmy Turkom więcej, niż oni mówią, lecz z tego, co podaje UE widzimy, że nie zapłaciliśmy 6 mld euro. Dlatego powinniśmy albo zawrzeć nowe porozumienie, albo osiągnąć zgodę w ramach obecnego” – podsumował szef węgierskiej dyplomacji.

Ewgenia Manołowa (PAP)