Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Rządy państw Unii Europejskiej poparły decyzję Komisji Europejskiej (KE) o przesunięciu 37 mld euro z funduszy spójności na wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej, a także wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, poinformowała Rada Europejska.
Z ogólnej kwoty, około 8 mld euro będzie pochodzić z niewykorzystanej płatności zaliczkowej w 2019 r. w ramach funduszy strukturalnych. Pozwoli to państwom członkowskim wydawać niewykorzystane pieniądze na złagodzenie skutków pandemii, zamiast zwracać je do budżetu UE. Kolejne 29 mld euro zostanie wypłacone wcześniej z płatności na ren rok, podano w komunikacie.
Państwa członkowskie będą także miały większą elastyczność w zakresie przenoszenia środków między programami polityki spójności i przekierowywania ich tam, gdzie są one najbardziej potrzebne.
Rada zmieniła zakres działania Funduszu Solidarności UE, w ramach którego będą mogły być finansowane nie tylko katastrofy naturalne ale też i epidemie. Ma to pomóc państwom członkowskim na wydatkowanie środków w celu usuwania skutków epidemii i poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego ludności.
Oba akty ustawodawcze mają zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 31 marca i wejść w życie 1 kwietnia 2020 r.
(ISBnews)