Oferta Mostostalu została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę S7 Płońsk – Czosnów, odcinek od węzła Załuski do węzła Modlin - poinformowała we wtorek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dodano, że oferta Mostostalu opiewa na ok. 635,1 mln zł.

"Oferta firmy Mostostal została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę S7 Płońsk – Czosnów, odcinek od węzła Załuski (z węzłem) do węzła Modlin (bez węzła)" - poinformowała w komunikacie GDDKiA. Dodano, że termin na składanie odwołań mija 10 kwietnia.

W komunikacie poinformowano, że oferta Mostostalu opiewa na ok. 635,1 mln zł.

Jak przekazano, przeprowadzona zostanie obowiązkowa kontrola uprzednia zamówienia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. "Jeśli nie zostaną złożone odwołania, a kontrola uprzednia zakończy się bez uwag, niezwłocznie przystąpimy do podpisania umowy" - dodano.

Reklama

GDDKiA poinformowała, że zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa 12 km drogi ekspresowej S7 o przekroju dwujezdniowym z trzema pasami ruchu, która powstanie w miejscu obecnej drogi krajowej nr 7. Wybudowane zostaną dwa węzły drogowe: Załuski i Ostrzykowizna. Powstanie fragment nowego przebiegu drogi krajowej nr 62 w rejonie węzła Ostrzykowizna. Ponadto wybudowane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

"Po zakończeniu bez uwag kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz po przedłożeniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania umowy, niezwłocznie podpiszemy umowę" - czytamy. Odcinek S7 Modlin – Czosnów ma długość 9,7 km.

"Jeśli chodzi o odcinek S7 Siedlin – Załuski (o długości 12,9 km), po pozytywnym dla GDDKiA rozstrzygnięciu odwołań, wykonujemy czynności zmierzające do wyboru oferty najkorzystniejszej" - napisano.

>>> Polecamy: Przewoźnicy zatrzymają sloty? Kraje UE przyjęły propozycją KE dotyczącą lotnictwa