PBG otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 14,7 mln zł


Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - PBG w restrukturyzacji otrzymał żądania natychmiastowego wykupu obligacji serii G, H oraz I, podała spółka. Łączna wartość obligacji objętych żądaniami wynosi 14 700 800 zł.
Żądanie złożył Powszechny Zakład Ubezpieczeń posiadający 26 398 obligacji serii G, 19 980 obligacji serii H oraz 100 630 obligacji serii I.
"Zgodnie z warunkami emisji obligacji (art. 14.3 WEO) wykup obligacji objętych żądaniem natychmiastowego wykupu powinien nastąpić w dniu natychmiastowego, tj. w pierwszym dniu roboczym po upływie 2 dni od zgłoszenia żądania natychmiastowego wykupu przez obligatariusza" - czytamy w komunikacie.
Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,32 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)