Stołeczny Zarząd Dróg Miejskich przypomniał, że wiadukt jest jednym z obiektów Trasy Łazienkowskiej, które wybudowane zostały w latach 70. Znajduje się w złym stanie. Jego nośność jest utrzymywana dzięki zastosowaniu tymczasowych podpór. Konstrukcja wymaga jednak kompleksowej modernizacji.

W ocenie ZDM przebudowa obiektu jest niezbędna, aby zapewnić jego dalsze prawidłowe funkcjonowanie. Zakres robót jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. wymianę płyt obiektu, częściową wymianę przyczółków i podpór pośrednich.

W ramach prac rozebrane zostaną istniejące schody po północno-wschodniej stronie wiaduktu i zbudowane nowe. ZDM zapowiedział, że w kolejnym etapie możliwa będzie budowa pochylni prowadzącej na wiadukt.

Do przetargu ogłoszonego pod koniec lutego zgłosiły się trzy firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo WPM Mosty, które za wykonanie prac otrzyma ok. 9 mln zł.

Remont wiaduktu, schodów i przystanków autobusowych w tym miejscu powinien zakończyć się w połowie grudnia tego roku.

W ubiegłych latach remonty przeszły obiekty na węzłach z Wisłostradą i Wałem Miedzeszyńskim. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych przygotowuje również przebudowę wiaduktów na Agrykoli i Saskiej Kępie. (PAP)