Photon Energy miał 0,73 mln euro straty netto, 7,94 mln euro EBITDA w 2019 r.


Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Photon Energy odnotował 0,73 mln euro straty netto w 2019 r. wobec 0,51 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 1,15 mln euro wobec 2,54 mln euro zysku rok wcześniej.
"W 2019 r. wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) Photon Energy nieznacznie spadł rok do roku, tj. o 2,5%, do 7,94 mln euro, co jest bezpośrednią konsekwencją wydatków na rozbudowę zespołu i inwestycji w nowe projekty. Zarząd oczekuje, że powyższe działania w średnim i długim okresie przyczynią się do wzrostu bazy aktywów, napędzając przyszłą progresję przychodów z produkcji energii elektrycznej, zysków kapitałowych i pozostałych całkowitych dochodów" - czytamy w komunikacie.
Przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,15 mln euro w 2019 r. wobec 20,26 mln euro rok wcześniej.
"Photon Energy w 2019 r. wypracował 30,15 mln euro przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rok do roku o 48,9%. Osiągnięcie rekordowo wysokich obrotów było możliwe dzięki ponad 54,4-proc. wzrostowi w obszarze wytwarzanie energii oraz konsekwentnemu rozwojowi usług EPC (projektowanie instalacji, dostawa urządzeń, a finalnie ich montaż), O&M (zarządzanie i serwis aktywów fotowoltaicznych) oraz sprzedaży technologii" - napisano także.
Wzrost mocy w ramach własnego portfela elektrowni fotowoltaicznych o 20,1 MWp rok do roku oraz zakończone sukcesem wyjście z dwóch projektów przemysłowych, realizowanych w formule joint ventures wpłynęły na wzrost dochodu całkowitego rok do roku o 218,6%, do 8,06 mln euro. W analizowanym okresie skonsolidowany kapitał własny wzrósł do rekordowego poziomu 37,84 mln euro.
"Rok 2019 był kolejnym okresem dynamicznego wzrostu dla Photon Energy we wszystkich liniach biznesowych, tj. obejmujących cały cykl życia elektrowni fotowoltaicznych. Wzrost zawdzięczamy dalszej ekspansji na głównych rynkach, tj. w Australii i na Węgrzech. W ubiegłym roku wykonaliśmy także pierwszy, istotny krok rozwojowy na szybko rosnącym rynku polskim, gdzie począwszy od 2020 r. wdrażamy nasz sprawdzony model działania" - powiedział prezes Georg Hotar, cytowany w komunikacie.
Dzięki uruchomieniu w 2019 r. elektrowni fotowoltaicznych o mocy 20,1 MWp w sześciu lokalizacjach na Węgrzech i podłączeniu do sieci kolejnych 5,4 MWp w marcu 2020 r., łączna moc 46 farm solarnych znajdujących się w tym kraju wzrosła do 31,5 MWp, a globalnie do 51,7 MWp.
W 2019 r. spółka rozszerzyła o 41,6 MWp, tj. o 21,2% rok do roku, do 275 MWp zakres świadczonych usług O&M. Aktualna, łączna moc obsługiwanego portfela, przy uwzględnieniu 33 MWp dodanych w pierwszym kwartale 2020 r., wynosi ponad 308 MWp.
"Całkowita produkcja energii elektrycznej w ramach portfela elektrowni własnych wyniosła w 2019 r. 43,78 GWh, co oznacza wzrost o 54,4% rok do roku. W pierwszym kwartale 2020 r. łączna produkcja energii elektrycznej z własnych farm solarnych wzrosła o 70,9% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, do 11,74 GWh, kontynuując pozytywny trend obserwowany w roku ubiegłym" - czytamy dalej.
Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na NewConnect (od 2013 r.), a także na giełdzie w Pradze.
(ISBnews)