"Znaczny spadek liczby podmiotów nowo zarejestrowanych odnotowano dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: o 18,4 proc. oraz spółek: o 17 proc." - poinformowano w komunikacie. Łączny spadek liczby podmiotów nowo zarejestrowanych w porównaniu do poprzedniego miesiąca wyniósł w marcu 18,2 proc.

GUS poinformował, że podmioty z zawieszoną działalnością na koniec marca 2020 r. stanowiły 10,8 proc. ogólnej liczby zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON. To oznacza wzrost o 3,9 proc. w porównaniu do lutego - podano w komunikacie.

"Biorąc pod uwagę sekcje PKD najwięcej procentowo podmiotów z zawieszoną działalnością odnotowano m.in. w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (20,9 proc.) oraz budownictwo (18,7 proc.)" - czytamy. "Pod względem terytorialnym największy wzrost podmiotów z zawieszoną działalnością w porównaniu do lutego br. odnotowano w województwie małopolskim ( 5,4 proc.), dolnośląskim (4,8 proc.) oraz lubelskim ( 4,7 proc.)" - dodano.

Wedle danych GUS ogółem w marcu liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON wyniosła 4 mln 534 908, z czego podmioty nowo zarejestrowane to 24 tys. 337, a wyrejestrowane to 13 tys. 693. Zawieszonych działalności GUS odnotował 489 tys. 708. (PAP)