MI skierowało do realizacji dwie obwodnice w woj. lubelskim


Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził programy inwestycji dla obwodnic Szczebrzeszyna i Janowa Lubelskiego w ciągu drogi krajowej nr 74, podał resort. W ramach inwestycji powstaną nowe odcinki drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) o łącznej długości niemal 13 km. To kolejne zadania z województwa lubelskiego kierowane do realizacji w ramach programu budowy 100 obwodnic.
"Dzięki budowie obwodnic nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości drogi krajowej nr 74 pomiędzy Janowem Lubelskim a Zamościem. Inwestycje poprawią również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na drodze Janów Lubelski - Zosin (granica państwa). Obwodnice będą stanowić uzupełnienie dojazdu do realizowanej trasy Via Carpatia. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju" - czytamy w komunikacie.
Obwodnica Szczebrzeszyna o długości 4 km została zaprojektowana w nowym śladzie, po północnej stronie tej miejscowości. Obwodnica Janowa Lubelskiego o długości 8,9 km ominie istniejącą zabudowę po północno-wschodniej stronie obecnego przebiegu DK74. Realizacja obwodnic pozwoli na wyprowadzenie ciężkiego ruchu tranzytowego z niekorzystnie ukształtowanego układu drogowego w miejscowościach.
Dla obydwu obwodnic rozpoczęte zostały już prace przygotowawcze, których celem jest określenie przebiegu drogi i uzyskanie decyzji środowiskowych. W 2018 r. zawarto umowy na opracowanie studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych, co jest planowane na II połowę 2021 r., wskazano również.
Ogłoszenie przetargów na wybór wykonawców zaplanowano na II połowę 2023 r., a zawarcie umów z wykonawcami w I połowie 2024 r. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2024-2026.
W ramach programu obwodnicowego w województwie lubelskim powstanie łącznie 7 obwodnic:
· obwodnica Dzwoli w ciągu drogi krajowej nr 74,
· obwodnica Gorajca w ciągu drogi krajowej nr 74,
· obwodnica Janowa Lubelskiego w ciągu drogi krajowej nr 74,
· obwodnica Łęcznej w ciągu drogi krajowej nr 82,
· obwodnica Łukowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 76,
· obwodnica Szczebrzeszyna w ciągu drogi krajowej nr 74,
· obwodnica Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74.
Na początku kwietnia tego roku minister infrastruktury zatwierdził programy inwestycji dla obwodnic Dzwoli i Gorajca.
"W ramach rządowego programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych" - przypomniano.
Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
(ISBnews)