Rząd chce dać rolnikom zaliczki za suszę w 2019, wypłatę odszkodowań przesunąć


Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Rząd przygotowuje przepisy, zakładające wypłatę zaliczek dla producentów rolnych, którzy z powodu suszy, powodzi czy huraganu ponieśli w roku ubiegłym straty powyżej 5 tys. zł, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Zaliczki miałyby być wypłacane ze względu na konieczność przesunięcia w czasie realizacji wniosków o odszkodowania.
Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planowana jest na II kwartał.
"W projekcie rozporządzenia proponuje się wprowadzenie regulacji umożliwiających Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłatę zaliczek na poczet pomocy w związku z wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w wysokości 2.500 zł producentom rolnym, którzy ponieśli szkody w wysokości powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej i z których wniosków wynika, iż przysługiwałaby im pomoc w wysokości powyżej 5 000 zł" - zaznaczono.
Zaliczki te miałyby być wypłacane z urzędu.
Uzasadniając potrzebę wprowadzenia tej regulacji zaznaczono, że ze względu na stan epidemii zaplanowane wcześniej wydatki na rekompensaty dla producentów rolnych za szkody poniesione w 2019 r. muszą zostać przesunięte w czasie.
"Co oznacza brak możliwości wypłaty ww. pomocy wszystkim poszkodowanym producentom rolnym, którzy złożyli wnioski o jej udzielenia" - wskazano.
Z danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że w ubiegłym wypłacono je na kwotę około 710 mln zł, w tym roku dotychczas na kwotę ponad 230 mln zł.
Środki na wypłatę odszkodowań były uwzględnione w ustawie okołobudżetowej w wysokości 253 mln zł.
Dodatkowo Komisja Finansów Publicznych zdecydowała na początku kwietnia o poparciu wniosku ministra finansów ws. przesunięcia kwoty 210 mln zł z rezerw celowych, 70 mln miało pochodzić z dodatkowych źródeł.
Odszkodowania wypłacane są producentom rolnym, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w 2019 roku suszy, huraganu, gradu deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, powstałe na powierzchni uprawy objętej co najmniej 30% danej uprawy.
Złożyli oni w roku ubiegłym wnioski o odszkodowania na łączną kwotę 2,33 mld zł.
(ISBnews)