Przetarg na fragment tzw. trasy wolbromskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 realizowały wspólnie Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie. W przyszłości trasa ta będzie miała połączenie z projektowaną Północną Obwodnicą Krakowa (POK).

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa zachodniej obwodnicy Zielonek. Pierwsze zadanie obejmuje odcinek od ul. Pachońskiego do granicy miasta Krakowa wraz z łącznikiem do ul. Glogera z drogi wojewódzkiej nr 794 i rozbudową ul. Glogera, a drugie dotyczy odcinka od granicy Krakowa do węzła z Północą Obwodnicą Krakowa. Wybrana firma zadeklarowała wykonanie tej inwestycji do połowy 2023 r.

Obwodnica będzie drogą dwujezdniową klasy G o długości ok. 2,2 km. Zamawiający planuje zgłosić inwestycję do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W lutym tego roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie podpisał umowę dotyczącą wykonania projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych (w tym ZRID), pozwalających na budowę drugiego fragmentu zachodniej obwodnicy Zielonek - od węzła z Północną Obwodnica Krakowa w Zielonkach do skrzyżowania z ulicą Krakowskie Przedmieście w Trojanowicach w gminie Zielonki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794. Zadanie ma być wykonane w ciągu 18 miesięcy od zawarcia umowy. Potem zostanie wyłoniony wykonawca tej inwestycji.(PAP)

autor: Rafał Grzyb