Jak poinformował w środę Główny Urząd Statystyczny, sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu 2020 r. spadła o 9,0 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym obniżyła się o 3,3 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących spadła w ubiegłym miesiącu o 7,1 proc. rdr. Nastąpił natomiast wzrost e-zakupów - w marcu udział sprzedaży internetowej zwiększył się do 8,1 proc. wobec 5,6 proc. w lutym.

Resort rozwoju podkreślił, że w całym I kwartale bieżącego roku sprzedaż detaliczna była o 0,7 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku.

Na skutek ograniczeń w handlu detalicznym, wprowadzonych w marcu w kontekście pandemii koronawirusa, spadek sprzedaży - jak podkreślili analitycy - odnotowano w większości grup przedsiębiorstw. Wśród ważniejszych kategorii największy spadek sprzedaży w marcu (w cenach stałych) nastąpił w podmiotach handlujących „pojazdami samochodowymi, motocyklami, częściami” – o 30,9 proc. oraz „paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi” – o 12,5 proc.

Natomiast wśród grup o niższym udziale w łącznej sprzedaży największy spadek odnotowano w kategorii „tekstylia, odzież, obuwie” – o 49,6 proc. Wzrost sprzedaży nastąpił z kolei w kategoriach „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” – o 8,8 proc. oraz „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” – o 2,5 proc.

"Wprowadzone ograniczenia w handlu tradycyjnym przełożyły się na wzrost e-zakupów" - podkreślili analitycy MR. Zwrócili uwagę, że znacząco zwiększył się udział e-handlu w przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą następujących kategorii: „tekstylia, odzież i obuwie” - do 35,6 proc. w marcu z 17,4 proc. w lutym, „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” – w marcu 26,2 proc., w lutym 17 proc., oraz „meble, rtv, agd” – do 24,5 proc. w marcu z 9,6 proc. w lutym.

Zdaniem ekspertów MR w kolejnych miesiącach można oczekiwać spadku sprzedaży detalicznej o ok. 10 proc. "Tempo spadku będzie zależało w dużym stopniu od tempa odmrażania gospodarki i znoszenia kolejnych restrykcji w handlu detalicznym" - wskazali. MR spodziewa się, że "najsilniejszym ograniczeniem zakupów dotknięte zostaną dobra trwałego użytku".

>>> Czytaj też: Polski program pożyczek i gwarancji zatwierdzony przez KE. To 500 mln zł