"Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o przedłużeniu do 15 czerwca 2020 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego)" - czytamy w komunikacie.

Wydłużenie terminu możliwe jest w związku z decyzją Komisji Europejskiej, która wyraziła zgodę dla państw członkowskich, w tym Polski, na wydłużenie terminu naboru wniosków o dopłaty bezpośrednie z uwagi na epidemię koronowirusa.

Wnioski będzie można składać również po 15 czerwca, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc. (z wyjątkiem przypadków, kiedy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności).

Obecnie trwają prace legislacyjne zmierzające do wydania stosownego rozporządzenia - poinformowało ministerstwo.

Do 20 kwietnia do Agencji wpłynęło 217 tys. e-wniosków oraz 157 tys. oświadczeń. W poprzednich latach o dopłaty za pomocą oświadczenia ubiegało się ok. 430 tys. rolników, a ok. 900 tys. przesłało wnioski drogą elektroniczną. (PAP)