Jak przypomniała TGE, dotychczas obrót giełdowy gazem w SGT odbywał się na Rynku Dnia Następnego gazu (RDNg). W celu ujednolicenia standardów, obrót został rozszerzony o Rynek Dnia Bieżącego (RDBg) - podkreśliła giełda.

„Zainicjowanie obrotów na tym instrumencie oraz ich przyszła skala będą oczywiście zależały od samych uczestników rynku” – zaznaczył wiceprezes ds. operacyjnych TGE Piotr Listwoń.

Jak podkreślił, uruchomienie nowego instrumentu wpisuje się w konsekwentnie realizowaną przez TGE strategię wzmacniania transparentnego i konkurencyjnego hurtowego rynku gazu ziemnego w Polsce.

TGE przypomniała także, że za rozliczenie i rozrachunek transakcji na nowym instrumencie odpowiadać będzie Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych, w ramach pełnionej przez nią funkcji Giełdowej Izby Rozrachunkowej.(PAP)