W 2019 r. 27 państw członkowskich UE udzieliło ochrony 295,8 tys. osób ubiegających się o azyl, w 2018 r. osób tych było 316,2 tys.

Największą grupą w zeszłym roku stanowili Syryjczycy (78,6 tys. osób, czyli 27 proc. ogólnej liczby osób), a następnie Afgańczycy (40 tys.; 14 proc.) i Wenezuelczycy (37,5 tys.; 13 proc.). Liczba Wenezuelczyków wzrosła prawie 40 razy w 2019 r. w porównaniu z 2018 r., gdy prawie 1000 obywateli Wenezueli uzyskało status ochronny w UE.

Niemal wszystkie statusy ochronne przyznane Wenezuelczykom odnotowano w Hiszpanii (35,3 tys.). W przypadku Syryjczyków i Afgańczyków najwięcej z nich taką ochronę otrzymało w Niemczech.

Polska w 2019 r. wydała 275 pozytywnych decyzji w sprawach dotyczących azylu.

>>> Czytaj także: Pandemia uderzyła w unijny biznes. Zagrożonych jest 90 milionów miejsc pracy