Borys z PFR: Kolejne emisje koronaobligacji - co 1-2 tygodnie, po ok. 15 mld złWarszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Polski Fundusz Rozwoju (PFR) planuje przeprowadzać kolejne emisje obligacji na finansowanie tarczy finansowej co 1-2 tygodnie każdorazowo na kwotę ok. 15 mld zł, poinformował prezes PFR Paweł Borys.

"Ten program emisji będziemy realizowali w sposób dosyć szybki, tzn. zakładamy, że w okresach co tydzień albo co dwa tygodnie maksymalnie kolejne emisje rzędu ok. 15 mld zł będziemy wykonywać. Podczas pierwszej naszej emisji popyt, zgłoszony głównie przez banki, był bardzo duży, uzyskaliśmy też dobry koszt tego finansowania" - powiedział Borys w wywiadzie dla programu Onet Rano.

Dodał, że kolejna emisja odbędzie się najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu.

"Widzimy, że zainteresowanie tymi instrumentami jest dobre, więc liczymy, że środki uda się na czas pozyskać i cały ten program będziemy mogli szybko wdrożyć" - podsumował.

W tym tygodniu PFR sprzedał, w ramach programu emisji obligacji o łącznej wartości do 100 mld zł, 4-letnie papiery o wartości nominalnej 16,3 mld zł. Obligacje są oprocentowane w stosunku rocznym na poziomie 1,375%, a termin zapadalności ustalony na 29 marca 2024 r.

Środki pozyskane przez PFR z emisji zostaną w całości przeznaczone na realizację rządowego programu wsparcia finansowego przedsiębiorców w związku z negatywnymi skutkami COVID-19.

Borys wcześniej mówił, że Fundusz planuje emitować obligacje na sfinansowanie tarczy finansowej o terminach 2, 3, 4 lata. Cały program ma być rozliczony do 2025 roku.

Finansowanie tarczy finansowej, której wartość opiewa na ok. 100 mld zł, będzie pochodziło z emisji obligacji z gwarancjami Skarbu Państwa przez PFR, natomiast NBP będzie mógł skupować te papiery od banków komercyjnych.

(ISBnews)