Dodał, że stan środków na rachunkach budżetowych jest bliski 90 mld zł, co oznacza, że budżet jest płynnościowo przygotowany na oczekiwane zwiększenie potrzeb pożyczkowych w stosunku do założeń wynikających z ustawy.

"W maju planowane są dwa przetargi sprzedaży obligacji, nie planujemy natomiast przetargów bonów skarbowych. Instrument w postaci bonów skarbowych będziemy w tym roku wykorzystywać elastycznie, w zależności od potrzeb" - czytamy w komentarzu wiceministra, przysłanym PAP.

Jak poinformował Nowak, w marcu zadłużenie w obligacjach skarbowych na rynku krajowym wzrosło o 16,4 mld zł. Zaangażowanie banków krajowych (w tym NBP) zwiększyło się o 37,5 mld zł, podczas gdy zaangażowanie krajowych inwestorów pozabankowych zmniejszyło się o 15,6 mld zł (z czego funduszy inwestycyjnych o 14,8 mld zł), a inwestorów zagranicznych o 5,4 mld zł. (PAP)