W komunikacie czytamy, że NBP planuje przeprowadzić w maju 2020 r. następujące rodzaje operacji otwartego rynku: operacje podstawowe, w postaci emisji 7-dniowych bonów pieniężnych NBP, zostaną przeprowadzone w dniach 8, 15, 22, 29 maja 2020 r. oraz operacje strukturalne, w postaci transakcji typu outright buy, zostaną przeprowadzone w następujących dniach: 13 maja z rozliczeniem w dniu 15 maja, oraz 27 maja z rozliczeniem w dniu 29 maja.

"Na przetargach NBP będzie przyjmował oferty kupna po cenach zgłoszonych przez uczestników przetargu" - napisano.

"NBP zastrzega możliwość odrzucenia części bądź całości zgłoszonych przez banki ofert. Na poszczególnych przetargach NBP nie wyklucza możliwości określenia puli" - dodano.

Bank poinformował, że docelowa skala programu skupu przez NBP wybranych dłużnych papierów wartościowych nie jest określona. "Operacje tego rodzaju będą kontynuowane do odwołania, a ich harmonogram będzie udostępniany w kolejnych komunikatach NBP" - podano.

W uzasadnionych przypadkach, wynikających z oceny bieżącej sytuacji rynkowej, NBP może dokonać zmian w powyższym harmonogramie - czytamy.

Bank poda, że do końca maja 2020 r. przedstawi harmonogram operacji otwartego rynku planowanych do zaoferowania w czerwcu 2020 r.

>>> Czytaj też: Glapiński: Po kryzysie nastąpią wojny gospodarcze. NBP jest na nie gotowy