W informacji zaznaczono, że Powiatowe Stacje Sanitarne w Siedlcach i Radomiu w ciągu doby będą działały w systemie 24-godzinnym, przez 7 dni w tygodniu, wykonując ok. 50 testów. Badany będzie materiał pobrany od pacjentów metodą molekularną (Real Time PCR).

"Województwo mazowieckie jest największe zarówno pod względem powierzchni, jak i ludności w Polsce. Dlatego wsparcie realizacji badań na terenie powiatu siedleckiego i radomskiego oraz powiatów ościennych, które zanotowały wysoki wzrost zachorowań, jest bardzo ważne" – mówi cytowany w informacji prezes Giełdy Papierów Wartościowych Marek Dietl.

W poniedziałek, 4 maja laboratoria wystąpiły do Ministerstwa Zdrowia o wpisanie jednostek do oficjalnego rejestru laboratoriów realizujących diagnostykę w kierunku SARS-CoV-2.