Akcjonariusze Atalu zdecydują 3 czerwca o niewypłaceniu dywidendy za 2019 r.Warszawa, 08.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Atalu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 3 czerwca br. o niewypłaceniu dywidendy z zysku za 2019 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

"Zwyczajne walne zgromadzenie Atal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając pozytywną opinię rady nadzorczej […] postanawia przeznaczyć zysk netto Atal za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, w kwocie 111 973 462,78 zł w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały.

Jak podano w uzasadnieniu do uchwały, zarząd spółki postanowił zmienić jednorazowo założenia obowiązujące polityki dywidendowej spółki.

"Zarząd postanowił rekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki, rezygnację z wypłaty dywidendy z zysku netto Atal S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019, stosownie do aktualnej sytuacji związanej z pojawieniem się pandemii koronawirusa COVID-19 i trudnymi dla przewidzenia jego skutkami dla gospodarki" - czytamy dalej.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r.

(ISBnews)