"Planowana inwestycja obejmuje budowę dwóch nowych mostów drogowych we Wrocławiu wraz z powiązaniem ich z sąsiednimi ulicami, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 oraz budową i/lub przebudową sieci: gazowej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej, MTTK, elektroenergetycznych wraz z oświetleniem. Wartość netto umowy wynosi 56 732 013,61 zł. Prace mają być zrealizowane w ciągu 24 miesięcy od daty zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 440,77 mln zł w 2019 r.