Ministerstwo dodało, że zgodnie z danymi na 11 maja, firmom udzielono już ponad 436 tys. mikropożyczek na kwotę ponad 2,1 mld zł. Z ZUS wypłacono ponadto ponad 280 tys. świadczeń postojowych dla samozatrudnionych i zleceniobiorców w wysokości ponad 563 mln zł.

W ramach Tarczy wypłacono też ponad 364 mln zł na dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z Europejskiego Funduszu Społecznego (dane na 8 maja). Z kolei koszt zwolnień ze składek ZUS-owskich od marca do maja wyniósł 1 mld 600 mln zł (dane na 8 maja).

Ministerstwo dodało, że do ZUS i urzędów pracy wpłynęło blisko 3,5 mln wniosków o skorzystanie z oferowanych przez Tarczę rozwiązań, w tym: ponad 23 tys. dot. dofinansowania do wynagrodzeń w okresie przestoju ekonomicznego, dofinansowania do wynagrodzeń w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy; 832 tys. – dot. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców; 96,5 tys. - dot. dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego; 696 tys. – dot. świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą; blisko 134,5 tys. – dot. świadczenia postojowego dla umów cywilnoprawnych; 57 tys. - dot. odroczenia lub rozłożenia składek ZUS bez opłat; ponad 1,5 mln – dot. zwolnienia ze składek do ZUS za marzec - maj 2020 r.

"Dane te pokazują, że rozwiązania pomocowe zawarte w tarczy antykryzysowej spotkały się już z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw" - zaznaczono w komunikacie. (PAP)

autor: Michał Boroń