Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Alumetal odnotował 11,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 15,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Znormalizowany zysk netto (tj. skorygowany zysk raportowany o wpływ wyceny aktywa z tytułu zwolnienia z CIT) w I kwartale 2020 roku wyniósł 15,1 mln zł i był niższy od znormalizowanego zysku netto w I kwartale 2019 roku o 11%.
Zysk operacyjny wyniósł 18,07 mln zł wobec 16,32 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 25,08 mln zł wobec 24,76 mln zł rok wcześniej.
"W I kwartale 2020 roku marże rynkowe były nieco wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, co było przyczyną wzrostu zysku EBITDA do poziomu 26,1 mln zł w porównaniu z 24,8 mln zł w I kwartale 2019 roku, czyli wzrostu o 5%, mimo mniejszego poziomu sprzedaży ilościowo" - czytamy w raporcie.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 322,09 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 406,43 mln zł rok wcześniej.
W okresie I kwartału 2020 roku wolumen sprzedaży wyrobów wyniósł 47,6 tys. ton i był o 12% niższy w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.
"Średnia cena sprzedaży wyrobów gotowych Grupy Alumetal w I kwartale 2020 roku była o ok. 10% niższa w porównaniu do I kwartału 2019 roku, co w połączeniu ze spadkiem wolumenu obniżyło przychody ze sprzedaży o 21% do poziomu 322,1 mln zł" - czytamy dalej w raporcie.
W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 0,53 mln zł wobec 0,51 mln zł straty rok wcześniej.
Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 383,81 mln zł w 2019 r.
(ISBnews)