Rawlplug miał 7,95 mln zł zysku netto, 24,36 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.


Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Rawlplug odnotował 7,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 10,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem sięgnął 10,3 mln zł wobec 11,29 mln zł.
Zysk operacyjny wyniósł 15,68 mln zł wobec 16,28 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wzrósł o 1,3% r/r i osiągnął poziom 24,36 mln zł.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 201,72 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 208,5 mln zł rok wcześniej.
"W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2020 r. Grupa Rawlplug S.A. zanotowała 3,2% spadek sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Spadek ten to efekt światowego załamania gospodarczego wywołanego pandemią, które przybrało na sile w marcu 2020 roku. Po trzech pierwszych miesiącach 2020 roku marża I na sprzedaży wyniosła 33,4% wobec 33,1% w tym samym okresie 2019 roku. Wzrost marży to efekt przebudowy portfela sprzedażowego w kierunku produktów bardziej rentowych sprzedawanych pod marką Rawlplug" - czytamy w raporcie.
Na rynku krajowym popyt w branży budowlano-montażowej w I kwartale 2020 r. utrzymywał się na stabilnym, wysokim poziomie do czasu ogłoszenia stanu epidemii, która zwolniła tempo rozwoju sprzedaży w drugiej połowie marca. Pierwszy kwartał zakończył się minimalnym wzrostem sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Równie dobra koniunktura utrzymywała się na rynkach zagranicznych. Sprzedaż na wszystkich rynkach była wyższa niż analogicznym okresie w roku 2019. Wyjątkiem jest sytuacja we Francji, gdzie wskutek zamknięcia firm z branży budowlanej w dniu 17.03.2020 r., spółka francuska musiała zawiesić w dużej części swoją działalność, podano także.
"Sprzedaż w II kwartale 2020 r. będzie uzależniona w dużym stopniu od popytu w branży oraz od rządowych ograniczeń związanych z pandemią COVID-19. Rawlplug S.A. jest przygotowana na nową rzeczywistość dzięki przygotowaniu programu szkoleń online (Rawlplug Webinars) oraz bardzo dobrej dostępności produktowej. Na czerwiec 2020 r. zaplanowane są także wdrożenia nowych wyrobów" - czytamy również w raporcie.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 13 tys. zł wobec 0,82 mln zł straty rok wcześniej.
Grupa Rawlplug zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu technik zamocowań, ich projektowaniem, produkcją i dystrybucją. W 2019 r. miała 813,73 mln zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)