Akcjonariusze PGNiG zdecydują 24 czerwca o wypłacie 0,09 zł na akcję dywidendy


Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zdecydują podczas walnego zgromadzenia spółki, zwołanego na 24 czerwca, o przeznaczeniu 520,05 mln zł z zysku netto za 2019 rok na wypłatę dywidendy, co oznacza 0,09 zł na każdą akcję, wynika z projektów uchwał na walne.
"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki PGNiG postanawia: 1. dokonać podziału kwoty 1 628 957 224,65 zł, na którą składa się zysk finansowy netto PGNiG za rok 2019 w kwocie 1 747 606 301,26 zł oraz niepokryta strata z lat ubiegłych wynikająca z wdrożenia nowych standardów rachunkowości [...] w kwocie 118 649 076,61 z w następujący sposób: a) kwotę 520 048 337,13 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (0,09 zł na jedną akcję), b) kwotę 1 108 908 887,52 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego spółki. 2. wyznaczyć dzień dywidendy na dzień 20 lipca 2020 roku. 3. wyznaczyć termin wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2020 roku" - czytamy w projekcie.
PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.
(ISBnews)