Obligacje Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) wyemitowane na finansowanie tarczy finansowej rządu zadebiutują na rynku Catalyst w czwartek, 28 maja, podała giełda.

"Polski Fundusz Rozwoju będzie 146. emitentem na rynku Catalyst oraz 8. debiutem na tym rynku w 2020 roku" - czytamy w komunikacie.


PFR w ramach tarczy finansowej PFR wyemitował w kwietniu i maju 2020 roku 3 serie obligacji o łącznej wartości nominalnej 50 mld zł, w tym:


- 16 325 obligacji serii PFR0324 o łącznej wartości 16,325 mld zł, oprocentowaniu stałym 1,375% rocznie i terminie wykupu 29.03.2024 r. Cena emisyjna jednej obligacji wyniosła 998.890 zł.


-18 500 obligacji serii PFR0325 o wartości 18,5 mld zł, oprocentowaniu stałym 1,625% rocznie i terminie wykupu 31.03.2025 r. Cena emisyjna jednej obligacji wyniosła 995.870 zł


-15 175 obligacji serii PFR0925 o wartości 15,175 mld zł, oprocentowaniu stałym 1,625% rocznie i terminie wykupu 22.09.2025 r. Cena emisyjna jednej obligacji wyniosła 997.340 zł, podano także.


Wszystkie wyemitowane obligacje mają jednostkową wartość nominalną 1 000 000 zł i zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa.


Finansowanie tarczy finansowej, której wartość opiewa na ok. 100 mld zł, będzie pochodziło z emisji obligacji z gwarancjami Skarbu Państwa przez PFR, natomiast Narodowy Bank Polski (NBP) będzie mógł skupować te papiery od banków komercyjnych.

>>> Polecamy: Polska nie zgodzi się na zakończenie transferu pieniędzy z UE na Wschód